previous pauseresume next

پروژه بخش زایشگاه بیمارستان

این بخش ( بلوک زایمان طبق طرح LDR ) با متراژ ۴۲۰ متر مربع و هزینه ای بالغ بر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال که از طریق اعتبارات طرح تحول نظام سلامت تخصیص داده شده بود و از آذر ماه سال ۱۳۹۴ شروع گردیده بود، افتتاح گردید.در این مراسم دکتر علی بگلی رییس ییمارستان ضمن تشکر از زحمات شبانه روزی کلیه دست اندرکاران این پروژه  در دانشگاه و معاونت های آن ، خلاصه ای از فعالیت های بیمارستان، آمار وشاخص های زایمان و نتایج مثبت این مرکز در کسب رتبه بیمارستان برتر دربین بیمارستان های استان جهت کاهش آمار سزارین و افزایش زایمان طبیعی و دریافت لوح تقدیر، را اعلام نمود. همچنین وی در خصوص خرید دستگاه اکسیژن ساز به مبلغ یک میلیارد ریال از طریق اعتبارات طرح تحول سلامت توضیحاتی ارائه کرد .در ادامه مسئولین از بخشهای زایشگاه و بیمارستان بازدید کردند.